ZAKLJUČENI PROJEKTI

Slike povedo več kot 1000 besed

Zunanja ureditev, Bonini

Preberi več

Izziv: Ureditev dvorišča, kjer je naročnikom sive lase povzročalo nabiranje vode ob vsakem malo močnejšem deževju.

Rešitev: Načrt in izvedba odvodnjavanja površinskih meteornih vod, izdelava armirano betonskih škarp in tlakovanje dvorišča z betonskimi tlakovci.

Mala barka, Izola

Preberi več

Izziv: Nadgradnja urbanega parka ob barki Biser v Simonovem zalivu (Izola) v skladu z arhitekturno zasnovo projekta.

Rešitev: Ureditev in nadgradnja urbanega parka v skladu z arhitekturno zasnovo projekta, pri čemer smo izvedli otroško igrišče, montaža unikatne senčnice, urejanje poti.

Novogradnja, Kolomban

Preberi več

Izziv: Izgradnja stanovanjske hiše do tretje podaljšane faze

Rešitev: Glede na arhitekturno zasnovo smo izvedbo prilagodili investicijskim okvirjem. Ne glede na to, da je šlo za klasično gradnjo, smo z vgradnjo termo košar preprečili nastanek toplotnih mostov in naročniku dolgoročno zmanjšali toplotne izgube.

TOP